Rätt kurs utkommer med fyra nummer per år.

Helårsprenumeration kostar 250:-

(Portotillägg för prenumeration till utlandet 150:-)

Prenumeration Finland € 30.


Det finns möjlighet att få ett ”prova-på-nummer”

om ni meddelar detta till redaktionen:REDAKTION OCH PRENUMERATION:

Rätt kurs

Roma Busarve 641,

622 54 Romakloster


Telefon 0498 - 50101

E-post: info@rattkurs.se