Rätt kurs utkommer med fyra nummer per år.

Helårsprenumeration kostar 325:-

(Portotillägg för prenumeration till utlandet 150:-)

Prenumeration Finland € 36.REDAKTION OCH PRENUMERATION:

Rätt kurs

Roma Busarve 641,

622 54 Romakloster


Telefon 070-860 87 80

E-post: info@rattkurs.se