För prenumeration och registerfrågor:

Kontakta Bitte Boström

Telefon 070-860 87 80

E-post: info@rattkurs.se


För redaktionella frågor, manus och idéer:

Kontakta Tomas Boström

Telefon: 0709586053

E-post: info@rattkurs.se


Rätt kurs

Roma Busarve 641

622 54 Romakloster

E-post: info@rattkurs.se
Vi blir oerhört glada och tacksamma

om du vill bidra med en dags betraktelse i Rätt kurs.

Skicka den via mail eller vanlig post.

Har du frågor om format och innehåll – ring Tomas Boström!