DEN DAGLIGA ANDAKTEN

består av bibeltext, en personlig betraktelse, bön och förbön.

Betraktelserna är vardagsnära och innerliga, små vittnesbörd som återspeglar Guds nåd och omtanke. Den dagliga betraktelsen delas av människor runt hela jorden. Rätt kurs (den globala utgivningen – The Upper Room – ges ut på drygt 30 språk och i närmare 100 länder.

Med Rätt kurs i din dagliga andaktsstund är du inbegripen och buren av syskon runt hela världen. Avstånden krymper och Gud är nära.


En tredjedel av den svenska upplagan går till fångvårdsanstalter och andra sociala institutioner. Som prenumerant är du med och ger ditt stöd till denna mission.


Equmeniakyrkan är huvudman för den svenska upplagan av Rätt kurs.